زشک زیبا

این سایت با هدف ارائه خدمات به اهالی محترم روستای زشک زیبا و همچنین گردشگران و مجاوران طراحی و پیاده سازی شده است.
برای بازدید از بخش های مختلف سایت به قسمت های زیر مراجعه نمایید.
طراح و برنامه نویس: حمزه حمزه ای